Over Mensit

Mensit is een jong adviesbureau met veel ervaring. Onze opdrachtgevers zijn organisaties die midden in de maatschappij staan.

Samen met hen werken we aan de realisatie van hun bedrijfsdoelstellingen. We verbinden inhoud en proces. Strategie en uitvoering. Waarbij de mens steeds de schakel is. 

Wij helpen organisaties een grote sprong vooruit te maken. Binnen hun eigen bedrijf én in de keten waar ze deel van uit maken.


 

 

 

 


De nieuwe Mensit&Meer nieuwsbrief
Outsourcing ICT woningcorporaties, ja of nee? 

 


Mensit in één oogopslag

Aanpak

In onze aanpak vinden we de balans tussen het proces en het werken vanuit de inhoud. We maken een grondige analyse, waarin het rationele én het menselijke en intuïtieve een plek krijgen. We zoeken de aansluiting met het al aanwezige potentieel binnen de organisatie. En we zetten onze creativiteit in om met een nieuwe blik naar bestaande problemen te kijken. We hanteren professionele methodieken voor project- en programmabesturing.

Altijd gericht op het bereiken van het projectresultaat én altijd verbonden aan de strategische doelstellingen van de organisatie.